Åsane Fotball Feriefotball

Arrangementsinformasjon

Tid: 1000-1400

Sted: Myrdal Stadion

Aldersgrupper
Fotballskolen er for ivrige og fotballglade gutter og jenter født 2006 til og med 2010.

Faglig innhold
Vi ønsker å stimulere til utvikling og læring gjennom godt organiserte fotballøkter. Vi mener at den beste læringen skjer i spill og spillsituasjoner med med- og motspillere. Det vil derfor bli stor grad av spillrelaterte aktiviteter, samt noe teknisk trening. Posisjonering, kroppsstilling, orientering, mottaksfot etc. er eksempler på læringsmomenter.

Egen keepertrening
Utviklingsavdelingens keepertrener, Martin Dalsgård, vil være ansvarlig for opplegget for keepere. Dersom ditt barn ønsker å delta på keepertrening ber vi om at det opplyses om ved påmelding.

Pris
Fotballskole: 1000,-. Ingen søskenmoderasjon.

Mat
Det vil bli servert brødmat og juice/saft til lunsj hver dag. Dette med forbehold om at det er i samsvar med gjeldende smittevernregler. Spillerne vil også få et lite fruktmåltid.

Fotballens koronavettregler
Vår fotballskole vil naturlig følge Norges Fotballforbunds oppdaterte koronavettregler for organisert trening med utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Påmelding
Bindende påmelding til Åsane Fotball Feriefotball gjør du enkelt og greit via denne landingssiden hos TicketCo. Den er ikke gyldig uten at både registrering og betaling er gjennomført. Betaling gjøres med VISA eller Mastercard umiddelbart. Fristen for gyldig påmelding er innen mandag 03.08.2020